Nový rozšiřovací profil 25 mm

pátek 10. 1. 2020

Co je u profilu nového?

Profil se dočkal tvarové úpravy detailu napojení (viz. Obrázek 1), která usnadní připojování rozšíření k dalším profilům. Tyto změny dále zlepšují těsnost spoje a dokonalost spáry. Úpravy se dočkal i povrch profilu, který nyní odpovídá současným požadavkům na kvalitu povrchu.

Rozměry a kontura profilu zůstávají nezměněné. Budete tak zpracovávat i nadále jedinečný profilový systém bez přídavků materiálů druhé jakosti a při zvýšené kvalitě povrchových vlastností.

Změnu jsme provedli s ohledem na kombinované zpracování profilů s novým detailem napojení a profilů s detailem napojení starší generace. Je možné zpracovávat tyto profily současně (viz. Obrázek 5).

Docílili jsme toho také spoluprácí s významných dodavatelem vytlačovacích nástrojů společností GREINER. Tato spolupráce zapadá do naší dlouhodobé koncepce výroby profilů té nejvyšší kvality. Profil byl uvolněn do výroby a následně do prodeje koncem roku 2019. V průběhu tohoto roku se tak budeme potkávat s profily se zlepšenou funkčností spáry, které nahradí ty stávající. Věříme, že tuto změnu oceníte při realizaci svých zakázek a pomůže Vám upokojovat potřeb Vašich zákazníků.

Řezy profilů

                           Starší profil                                                            Nový profil

                                                          Obrázek 1 – Srovnání 2D

                                                          Obrázek 2 – Srovnání 3D

  • Obrázek 3 – Starší profil
  • Obrázek 4 – Nový profil
  • Obrázek 5 – Kombinace starší a nové generace
  • NOVÝ ROZŠIŘOVACÍ PROFIL 25 MM

    315 kB / 10. 1. 2020 / stáhnout

zpět